KOMPLEKS - zintegrowane oprogramowanie sieciowe do zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie obrotu materiałowego, handlu hurtowego i detalicznego, sprzedaży usług, produkcji, rozliczeń z kontrahentami, prowadzenia ksiąg handlowych.
System współpracuje z drukarkami fiskalnymi, komputerami przenośnymi typu laptop, palmtop i inwentaryzatorami. Może być wykorzystywany jednostanowiskowo lub w instalacjach sieciowych. Dla klientów przetwarzających duże ilości danych, wymagających niezawodności, ciągłości pracy i wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych dostępna jest wersja systemu KOMPLEKS pracująca z bazami danych MySql, Ms SQL, ORACLE. Wszystkie modułu mają swoje odpowiedniki w wersji terminalowej zarówno z plikową bazą danych typu DBF, jaki z wymienionymi powyżej bazami danych
Cechy systemu KOMPLEKS
·    Obsługa do 99 hurtowni (instalacji należących do tej samej jednostki organizacyjnej) niezależnie od ich rozproszenia.
·    Prowadzenie do 999 magazynów w każdej hurtowni.
·    Sprzedaż terenowa z wykorzystaniem różnych komputerów przenośnych.
·    Pełna ewidencja obrotu opakowań fakturowanych z VAT lub jako kaucje i ich rozliczenia z kontrahentami.
·    Różnorodne raporty obrotowe w układzie asortymentu, kontrahenta, producenta z możliwością eksportu danych do systemu EXCEL lub wysyłaniem w formacie PDF. 
·    Analiza stanów minimalnych, nadmiarowych, pozycji nieobrotujących.
·    Automatyka tworzenia zamówień do dostawców na podstawie analizy obrotu we wskazanym okresie.
·    Inwentura z możliwością wykorzystania inwentaryzatorów do wprowadzania stanów z natury.
·    Akwizycja terenowa z wykorzystaniem różnych komputerów przenośnych i pełne rozliczenie akwizytorów według przyjętych reguł.
·    Zamówienia od klientów przesyłane przez telefon oraz Internet i ich dalsza obróbka od zamówienia w centrali do wystawienia dokumentów sprzedaży.
·    Możliwość prowadzenia ceny sprzedaży w różnych walutach.
·    Na bieżąco prowadzona obsługa do trzech dodatkowych cenników lub zaawansowanego i sparametryzowanego systemu wyznaczania efektywnej ceny lub rabatu od ceny podstawowej.
·    Możliwość prowadzenia systemów lojalnościowych opartych o algorytmy do wartości dokumentów lub sprzedawanego asortymentu.
·    Wycena kosztu własnego sprzedaży wg metody FIFO.
·    Możliwość współpracy z innymi systemami księgowymi oraz importowania danych z innych systemów magazynowych.
·    Eksport dokumentów w formie elektronicznej do systemów elektronicznego obrotu dokumentami Edison, Ecod Comarch , Ebi Asseco, Emigo Sagra.
·    Wysyłanie danych do obcych systemów z wykorzystaniem serwerów FTP lub poczty elektronicznej.
·    Eksport danych do zewnętrznych analizatorów lub systemów zbierania danych producentów towarów.
Szczegółowe zadania KOMPLEKS
·    Prowadzenie kartotek towarów, wyrobów, surowców i usług oraz ich kartotek obrotowych.
·    Prowadzenie kartotek obrotowych kontrahentów oraz rozliczeń z tytułu wprowadzonych dokumentów (również dla dokumentów niepochodzących z systemu handlowego).
·    Rejestrację stosownych dokumentów na urządzeniach fiskalnych.
·    Prowadzenie rejestrów VAT.
·    Generowanie raportów rozliczeniowych za wskazane okresy.
·    Analizy dotyczące obrotu i stanu towarów.
·    Analizy rentowności na obrotach wybranych towarów, grup towarowych, kontrahentach, płatnikach, producentach w różnych układach i przekrojach.
·    Analiza stanu należności i zobowiązań z indywidualnie ustalanymi kryteriami dotyczącymi okresów ich przeterminowania.
·    Analiza ruchu towarów we własnych jednostkach.
·    Elektroniczne przekazywanie danych pomiędzy jednostkami własnymi jak i kontrahentami również korzystającymi z systemu KOMPLEKS również w przypadku prowadzenia przez nich innego systemu kodowania indeksu materiałowego.
·    Automatyczne wysyłanie danych o płatnościach faktur oraz informacje o saldzie zadłużenia i przeterminowaniach drogą email do wybranych odbiorców.
·    Kopia zapasowa robiona automatycznie.
Dzięki pełnemu sparametryzowaniu systemu można go skonfigurować tak by mógł on być wykorzystany w bardzo różnorodnych instalacjach od sprzedaży jednostanowiskowej mikroprzedsiębiorstw, przez sklepy samoobsługowe, sklepy typu "CASH&CARRY", hurtownie jedno i wielostanowiskowe jak i wszelkie kombinacje mieszane tych rozwiązań. Oprogramowanie jednostanowiskowe jest funkcjonalnie identyczne z wielostanowiskowym, a o ilości mogących jednocześnie pracować użytkowników decydują jedynie parametry konfiguracyjne i zakupione licencje.
Możliwość rozpoczęcia pracy systemu w podstawowej konfiguracji i późniejszej jego rozbudowy znacznie upraszcza proces wdrożenia i uruchomienia systemu oraz obniża koszty początkowe. Kolejne moduły uzupełniające w zależności od potrzeb użytkownika mogą być uruchamiane bez zatrzymywania pracy systemu. Na potrzeby indywidualnych użytkowników na ich zlecenie są opracowywane specyficzne moduły lub funkcje, dotyczy zarówno dodatkowych raportów, dokumentów jak i całych bloków funkcjonalnych.
W przypadku zmian w obowiązujących przepisach zmiany są wprowadzane do systemu i odpowiednio zmodyfikowane oprogramowanie jest bezpłatnie dostarczane użytkownikom posiadającym aktualną umowę opieki autorskiej. Pozostałym użytkownikom zmiany te są udostępniane odpłatnie w formie uaktualnień systemu. Aktualna dokumentacja do systemu w formie dokumentu WORD'a jest dostarczana w pakiecie instalacyjnym oraz przy każdym uaktualnieniu systemu. Każdorazowo również dostarczane są informacje o zmianach w programie w stosunku do kolejnych wersji oprogramowania. Umożliwia to szybsze zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

System jest stale rozwijany od 1989 roku.
Wyróżniony na targach oprogramowania SOFTARG'92.
Jest sumą wiedzy projektantów i zebranych przez lata doświadczeń jego użytkowników.

 

Zmiany w KOMPLEKS’ie w wersji 3.90

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY

PRODUKCJA

BRAMKA EKSPEDYCJI

AKWIZYCJA

CROSS-DOCK

FK