Generowanie tego zestawienia dostępne jest zarówno w module RAPORTY jak i w FK.

Plik generowany w module RAPORTY będzie zawierał tylko dane wprowadzone w systemie handlowym danej hurtowni.

Plik generowany w FK może zawierać wszystkie dane dostępne dla programu lub tylko te wprowadzone przez system FK. W systemie FK został rozbudowany system klasyfikacji rejestrów.

Przed generacją pliku trzeba uzupełnić informacje o firmie.

W roku 2016 nie jest wymagana licencja na korzystanie z funkcjonalności. Plik generowany jest wg specyfikacji ogłoszonej przez MF w marcu 2016.

W roku 2017 na korzystanie z funkcjonalności będzie wymagało posiadania licencji, osobno na każdą hurtownię i FK. W styczniu 2017 zostanie uruchomione generowanie danych wg specyfikacji ogłoszonej przez MF 28.10. 2016.

Wynikiem jest plik w formacie CSV. Do zamiany na format XML oraz wysłania pliku rekomendujemy aplikację kliencką udostępnioną przez MF. Przed wysyłką plik należy podpisać podpisem kwalifikowanym, korzystając z aplikacji dostarczonej przez dostawcę podpisu elektronicznego.

Aktualizacja oprogramowania kompleks z zaimplementowaną funkcjonalnością  znajduję sie tutaj