Program KOMPLEKS-FK jest modułem systemu KOMPLEKS firmy RAYO umożliwiającym prowadzenie pełnej księgowości dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Może współpracować z pozostałymi modułami systemu KOMPLEKS na zasadzie "on-line" lub "off-line" oraz być wykorzystywany, jako niezależna instalacja bez korzystania z informacji z systemu KOMPLEKS. Jest to system otwarty mogący współpracować również z innymi systemami sprzedaży. W przypadku korzystania z pozostałych modułów systemu KOMPLEKS możliwy jest wybór czy obie te instalacje mają korzystać z tych samych kartotek kontrahentów, dokumentów rejestrowych i płatności (FK zintegrowana "on-line") czy też nie (FK zdalna "off-line"). Możliwy jest również układ mieszany, w którym w centrali dane są wspólne (zintegrowane),  a informacje z systemu hurt w oddziałach wymieniane są przez odpowiednie raporty w formie papierowej i elektronicznej możliwej do automatycznego importu do systemu FK. System FK również generuje i rozsyła informacje o płatnościach zarejestrowanych w centrali a dotyczących oddziałów.
Szczegółowe zadania KOMPLEKS-FK
·    Tworzenie i prowadzenia planu kont dostosowanego do potrzeb księgowych firmy. 
·    Prowadzenie wszelkich operacji na kontach księgowych.
·    Prowadzenie kartoteki kontrahentów z analizą rozrachunków.
·    Prowadzenie rejestrów VAT dopasowanych do potrzeb konkretnego użytkownika.
·    Generowanie wszelkich zestawień analitycznych i syntetycznych, dziennika operacji, obrotów i stanów na kontach
·    Przyjmowanie raportów zakupu, sprzedaży, zapłat i kasowych z systemu KOMPLEKS lub innych systemów sprzedaży wraz z automatyką dekretowania.
·    Generowanie raportów o zaewidencjonowanych zapłatach do systemów podległych.
·    Przeprowadzanie symulacji wyniku finansowego, rozliczenia kosztów na wybrany okres.
·    Generowanie indywidualnie konfigurowanych raportów (w tym F01) w zależności od potrzeb użytkownika.
Cechy programu KOMPLEKS-FK
·    Indywidualne kształtowanie planu kont i sposobu prowadzenia każdego konta.
·    Indywidualnie kształtowany wzorzec podziału konta na podgrupy odrębny dla każdego konta sumującego (trzyznakowego).
·    Rejestry VAT definiowane przez użytkownika wg potrzeb, dowolna ich ilości, wygląd i zawartość.
·    Analiza obrotów z kontrahentem zarówno od strony obrotów na koncie księgowym jak i analizy rozrachunków. 
·    Wymiana danych z systemem sprzedaży KOMPLEKS w obie strony dla każdej hurtowni.
·    Możliwość pracy jednocześnie w dwóch miesiącach rozrachunkowych.
·    Możliwość pracy w nowym roku bez konieczności ostatecznego zamknięcia roku poprzedniego.
·    Pełna automatyka przy przenoszeniu danych pomiędzy kolejnymi okresami.